Porcijunkula

Svitalo je. Duga je bila ta zimska noć. Veoma duga i hladna. Skupljen u kutku kamene crkvice cijelu noć je proveo u molitvi. Samo mala svijeća ispred križa davala je neku toplinu. Kao da ga je Učitelj pripremao za možda i najvažniji dan u svom životu. Bio je posebno uzbudljiv. Kao da je slutio da će toga jutra zasjati sunce u njegovoj duši, da će do kraja spoznati svoj poziv. Spremao se za misu. Naime, pošto je Porcijunkula bila u vlasništvu benediktinaca sa Subasija, po završetku obnove, zamolio ih je da pošalju jednog svećenika da održi misu. Obećali su mu, svećenik će doći u zoru blagdana svetoga Matije koji se slavio 24. veljače.

Bajkovita je bila umbrijska dolina koja se budila uz prve zrake sunca. Stare masline davale su posebnu čar maloj kamenoj crkvici skrivenoj među njihovim sjenama. U svitanje toga dana u Franjinoj duši je svanula nova spoznaja. Trgnu se iz molitve i požuri da pripremi oltar za svetu misu. U to je stigao i svećenik. Franjo mu se jako obradova i iskaza poštovanje. Misa je počela. Franjo je pobožno pratio svaku molitvu, svaku riječ iz svećenikovih usta. Posebno ga je dirnulo evanđelje o poslanju prvih učenika. Nakon mise je zamolio svećenika da mu pročitani odlomak protumači. Govorio mu je kako Isus poziva svoje učenike da sve ostave, i bez štapa i torbe propovijedaju kraljevstvo Božje. Kao da je munja sijevnula u njegovo srce. Zaskoči se i iz svega glasa uzvikne: „Ovo je ono što hoću, ovo je ono što tražim, ovo želim cijelim srcem izvršiti.“ Zatim baci štap, skinu sandale, ostavi kožni remen i pustinjačko odijelo. Obuče grubu tuniku umbrijskog seljaka s kapuljačom i opasa se konopcem. Uz to mu sijevne misao da sveže tri čvorića na konopcu kao simbol tri zavjeta po kojima želi živjeti: siromaštvo, poslušnost i čistoća. Bijaše to njegovo novo viteško odijelo. Tako nastade franjevački habit.

Znao je Franjo da ta tri čvorića samo predstavljaju sredstva za postizanje najvišeg cilja – potpuno sjedinjenje sa savršenom Božjom ljubavlju. Dok ih je vezao odzvanjale su mu Isusove riječi: „Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.“ Franjo je u njih gledao kao u put prema savršenstvu. Gledao je u njima posvetu duše Bogu. Savršeno odreknuće sa svrhom potpunog predanja Bogu. Po zavjetu siromaštva želio se odreći prava vlasništva te kao ponizni sluga potpuno se povjeriti providnosti Oca nebeskoga. Po poslušnosti je htio odreći se samoga sebe, podložiti svoju volju volji Očevoj kako bi ostvario slobodu djece Božje. Zavjetom čistoće odlučio je svoju dušu i tijelo čuvati da misle na Gospodina i da ga ljubi iz svega srca. Vjerovao je da je čistoća dar Božji i znak budućega svijeta.

Danas, dragi hodočasniče, zastani pred prvom tajnom Porcijunkule. Još ćemo se vraćati njoj, baš kao i Franjo, ali danas zastani pred ovim susretom. Bog progovara Franji kroz svoju Riječ. Vjeruješ li doista da je Biblija Božja objava, da je to istinska riječ koju izgovara sam Bog? Vjeruješ li da ćeš u njoj pronaći odgovore na pitanja koja ti život postavlja? Vjeruješ li da će ti po njoj Bog progovoriti kojim putem da kreneš? Obnovi danas ljubav prema Bibliji. Skini je s police, otpuhni prašinu s nje i počni je čitati. Ako je nemaš potrudi se da je kupiš. Vjeruj mi, promijenit će ti život. Možda će ti biti nerazumljiva, i Franji je bila. Možda je nećeš shvatiti, ali nemoj odustati. U životu je najlakše odustati. Danas izaberi teži put. Baš poput Franje, pitaj svećenika da ti tumači. Možda ćeš dugo morati tražiti odgovor, ali nemoj odustati. Bog voli ustrajne i strpljive duše. I još nešto. Nemoj da sve ostane na čitanju. Nije to obična knjiga. Neka te cijeloga prožme. Neka drugi prepoznaju u tebi Božju riječ. Svojim djelima pokaži. Prvo se ti moraš nečim oduševiti da bi drugima mogao naviještati. Prvo se ti moraš zaljubiti kako bi tu Ljubav mogao živjeti.

Prestani se nazivati vjernikom. Postani to. Moli za iskustvo susreta sa Živim. Povjeruj da je baš sad On uz tebe. Moli ga za mudrost propovijedanja. Propovijedaj svojim životom. Propovijedaj u svojoj obitelji. Propovijedaj ljudima koji te trebaju. Propovijedaj svojom mirnom prisutnošću. I osmijehom možeš propovijedati.  Ali doći će vremena kad ćeš i riječima morati propovijedati. Prepoznaj pravi trenutak i nemoj šutjeti. Posvjedoči o Susretu koji je tebi promijenio život. Tješi i hrabri jer Isus to želi. Posvjedoči da je on jedina prava Ljubav koja ovom životu smisao može dati. I zapamti, možda si ti jedina Biblija koju će netko pročitati.

fra Marko Galić

Također pročitajte