Povratak iz Emausa

Nadao sam se

da ćeš nas Ti izbaviti,

a onda si došao na križ

i završio u grobu.Zato sada idem iz Jeruzalema.

Idem u Emaus.

Nema više smisla ostati

jer Tebe ionako nema.

Zašto bih se zadržavao?

Moj život nije stao.

Zato idem iz Jeruzalema.

Što dalje od svega

jer ne mogu vjerovati.

Nada je moja umrla s Tobom.Ovo sve što se dogodilo

ovih dana –

i dalje je u mom sjećanju.

Ne mogu prestati svom sugovorniku

govoriti o tome – o Tebi.

I kako sam se nadao

da ćeš nas Ti izbaviti.

Ali Tebe više nema.I sreo sam na ovom putu stranca.

Ni prvi ni zadnji put

da sam sreo nepoznata čovjeka.

Izgleda da je on, ipak,

jedini koji ne zna što se dogodilo ovih dana.

Kako sam se nadao..

Jedino njemu, izgleda,

ta nada nije poznata.Kao da mu nije bilo poznato

kako je Onaj – za kojeg sam se nadao

da je Spasitelj –

bio velik prorok;

silan na riječi

i moćan u djelima.

Kako je i pred Bogom

bio velik,

kao i pred ljudima.

Zato sam se nadao..Ali onda su Ga predali

svećenički glavari.

I On je bio osuđen,

mučen,

raspet,

umro

i pokopan.

A s Njim i moja nada

da je On onaj kojega sam čekao.

Ništa više nema smisla.Zato su se i čule riječi

koje nemaju smisla.

Kako Ga drugi nisu

vidjeli u grobu.

Vidjeli su anđele,

a Njegovi učenici

ni anđele vidjeli nisu.

A moja je nada i dalje mrtva

i u tom je grobu pokopana.

Jer Ga ne vidim.“O bezumni i sporog srca

za vjeru u sve

što su naviještali proroci!”Tim riječima ovaj je Stranac

pokazao da nije tek neki stranac;

da nije On taj koji ne zna

što se dogodilo.

Nego da sam ovdje jedini stranac – ja.

Jedini sam koji ne zna što se dogodilo.

Jer sam pokopao svoju nadu u tom grobu.

Ali i dalje Ga nisam prepoznao.

Jer je nada i dalje bila

pokopana u grobu.

Bilo je uskraćeno mojim očima

prepoznati Onoga s kim hodam

od Jeruzalema.Sve dok se nije dogodilo

nešto posve neobično.

Taj Stranac je uzeo kruh,

izrekao nad njim blagoslov,

razdijelio ga

i pružio mi da jedem.I tu mi se otvoriše oči.

I prepoznao sam Ga!

Kako nestade Njega

ispred mojih očiju

tako je i moja nada

nestala iz groba!

“Ufanje mi uskrslo je,

Krist – moj Gospod

i sve moje!”Ma, nije li mi gorjelo srce

dok sam Ga slušao

kad je govorio o svemu?

Tako je bilo lijepo

biti u Njegovoj blizini.

Promatrati kako se otkriva;

kako otkrivam samoga sebe.Tek sada sam postao pravi učenik.

Vratio sam se iz Emausa

javiti i drugima što se dogodilo

ovih dana u Jeruzalemu.Tako su učinili mnogi.

Naviještali su po cijelom svijetu

da je Onaj koji je bio mrtav

sada opet živ!

Bog nije mrtav!

Ustao je iz groba

i svima darovao priliku novog života!Od tada njih je

jedanaest promijenilo cijeli svijet.

Njih jedanaest!

Cijeli svijet!

A Ti i dalje misliš

da ne možeš učiniti

ništa veliko i važno?

Bit će dovoljno

vjerovati u Njega

i to svjedočiti svojim životom.

Ostalo će učiniti On!

Zato, pođi!

Promijeni svijet!

Zarazi ga svojom radošću,

vjerom,

nadom,

ljubavlju,

Kristom!

fra Nikola Jurišić

Također pročitajte