Popis se nastavlja

“Pođi za mnom!”

Tolikima su to bile prve riječi koje su od Njega čuli. Nisu Ga prije promatrali ni slušali, ali na
te Njegove riječi odgovorili su potpunom promjenom života. Ne samo u ponašanju, nego u
svemu. O nekima znamo da su odmah, bez čekanja, ostavili i oca i mrežu i lađe na obali i
odmah pošli za Isusom. Matej je ostavio carinarnicu. Svi su ostavili sve što su imali kako bi
bili s Njim iako Ga nisu poznavali. Ne znamo koliko je bilo onih koji nisu pošli za Isusom.
Nemamo njihova imena ali imamo svjedočanstva da je bilo i takvih koji nisu mogli poći za
Njim. No, imamo popis onih koji su pošli za Isusom i postali su Njegovi apostoli.

Među njima nema nekih bogatih ljudi. Nije bilo ni poznatih. Nijedna se titula ne spominje,
osim za neke da su bili braća. Ljudi su to koje je Isus susreo u njihovoj svakodnevnici. Tu ih
je zatekao i upravo to je promijenio. Oni su bili zadovoljni onim što su imali jer nisu znali da
mogu postati nešto više. Nisu mogli ni sanjati da bi im sam Bog mogao reći riječi: Pođi za
mnom! On je znao da mogu i trebaju postati nešto više. Zato ih je i pozvao da idu za Njim. I
u tome se krila snaga tih riječi koje su bile dovoljne da se odvaže na taj put.

Nije drugačije ni danas.

I danas ta Njegova riječ odjekuje u mnogima. Sada, više nego ikada, treba svjedoke radosne
vijesti. Treba one koji će svojim životom govoriti drugima da je živ, da i danas mijenja živote
onih koji Ga susretnu.

Ima i onih koji misle da su previše prosječni da bi Mu bili važni. Misle da za Sebe traži samo
one snažne i jake, samo one koji manje griješe, koji imaju više sposobnosti, bolje talente i
slično. Ako takvih nije bilo među onih prvih dvanaest preko kojih je promijenio svijet, ne treba
ih onda biti ni danas. Ne traži On one koji se ističu i traže uspjeh i slavu sada i ovdje. Trebaju
Mu odvažna i hrabra srca koja će dopustiti da se proslavi u njihovim životima i po njima u
drugima.

Blago nama ako nemamo čime proslaviti sebe! Onda će sve što činimo biti Njegova
proslava!

Zašto se onda ne odvažimo krenuti za Njim? Kao da danas nisu svijetu potrebni sveci ili kao
da je svetost odličje nekih starih vremena? On traga za nesavršenima da po njima pokaže
svoju savršenost. Trebaju Mu maleni i slabi da preko njih pokaže svoju veličinu i snagu.
Trebaš Mu baš ti da objavi samoga sebe!

Prvi popis imao je 12 imena.
12 običnih ljudi, isti kao i svi drugi.
Danas taj popis nije završen.
Hoćeš li Mu dopustiti da tvoje ime doda na svoj popis i preko tebe promijeni svijet?

Odluka je na tebi!
Pođi za Njim!

fra Nikola Jurišić

Također pročitajte