Naslovna KolumneFra Nikola Jurišić Daj da budem svjedok

Daj da budem svjedok

 

Svjedok.

To je sve što želiš da budem.

Samo to.

Da drugima govorim o Tebi.

O Tvojoj vjernoj ljubavi.

O svemu što svakoga dana činiš.

Od mene tražiš tako malo

a ja ni to učiniti ne mogu.

Strah me.

Gotovo me stid pred drugima

govoriti o Tebi.

To malo će me koštati tako puno.

Mnogima se možda neće svidjeti

ni to što ću reći,

a i mene će možda odbaciti.

Znam, znam,

podsjetit ćeš me na riječi Ivana Krstitelja

kada je rekao da Ti trebaš rasti

a on – on se treba umanjiti.

U potpunosti izgubiti sebe

kako bi Ti u meni mogao živjeti.

Vrlo dobro znam i da ćeš me podsjetiti na druge riječi:

ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre

ostaje samo.

Ne donosi rod.

Tek kada umre – s tom smrću dolazi rod,

dolazi novi život.

Nikada nisi imao svjedoke kakve imaš danas.

Nema nas.

Ne svjedočimo.

Da su Tvoji apostoli bili kao mi danas

tko zna što bi bilo.

Ali oni nisu bili takvi.

Nisu mislili na sebe

već su imali samo jednu želju:

navijestiti Tebe onima

koji za Tebe čuli nisu.

Mi smo čuli za Tebe,

znamo dosta toga o Tebi

ali kao da Te nikada nismo susreli.

Zbog toga i nismo svjedoci.

Teško je biti svjedok.

Treba uzeti od onoga što sam primio,

i besplatno darovati drugome.

Možda mislim da ne smijem svjedočiti

zbog svoga grijeha?

Ali i Petar te zanijekao.

I to 3 puta!

I opet je u Tvojim očima bio vrijedan

i pronio je Tvoje Ime do Rima!

Pavao Te progonio

jer Te nije susreo.

Nakon samo jednog susreta

bio je spreman

za Tvoje ime trpjeti

i govoriti o Njemu

svim narodima koji za Tebe čuli nisu

A ja?

Strah me odgovora!

Tako puno si mi darovao

a ja sebično držim za sebe.

Zato Te molim da me učiniš svojim svjedokom.

Da u mom srcu odjekne Tvoja riječ.

Da barem još jednom čujem onu riječ

koju bih do kraja slijedio.

Zapali moje biće

da izgara za Tebe

i od ljubavi za druge.

Da radost prepoznam u služenju.

Da mislim na vječnost

i tako živim za Tebe.

Po meni pokaži da

u nesavršenome

želiš proslaviti savršenstvo;

u slabome

svoju snagu;

u malenome

svoju veličinu;

u meni

Sebe.

Ako Te drugi danas ne žele hvaliti

ja ću Te hvaliti zbog ljubavi prema njima.

Ako Te drugi ne žele slaviti

ja ću Te slaviti zbog silnih djela koja činiš u njihovim životima.

Ako Te drugi ne ljube,

ja ću Te ljubiti

jer Ti mene ljubiti ne prestaješ.

Daj mi da postanem samo Tvoj!

Daj da Te ljubim

i u toj ljubavi

sagorim cijeloga sebe.

Da se u Tvojoj Ljubavi izgubim

i u njoj budem pronađen

kakvog me Ti želiš.

Učitelju moj,

za Tobom ću kamo god Ti pošao!

 

fra Nikola Jurišić

Također pročitajte